top of page
ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΕΙΣ.jpg

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑΣΕΙΣ
Εικαστικά ρεύματα στο ευρωπαϊκό θέατρο του 20ου αιώνα

Ελίνα Νταρακλίτσα

ISBN: 978-960-6840-66-1                        διαστ.: 14 x 21        σελ.: 142               τιμή: € 12,00
 

Η παρούσα μονογραφία εντοπίζει το ενδιαφέρον της στις εκφάνσεις των εικαστικών, ιστορικών πρωτοποριών στον χώρο του ευρωπαϊκού θεάτρου και πιο ειδικά αυτού της Ιταλίας. Το έργο καλύπτει ένα κενό της ιστοριογραφικής έρευνας στον χώρο της ιταλικής και εν γένει ευρωπαϊκής τέχνης κατά τη σύγχρονη εποχή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εικαστικές τέχνες και στον τρόπο με τον οποίον εκείνες συνδράμουν στην ολοκλήρωση της θεατρικής τέχνης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος ερευνητικός στόχος, φωτίζονται επαρκώς τα ρεύματα της πρωτοπορίας του 20ού και του 21ου αιώνα, τα οποία καθορίζουν τις πολιτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές εξελίξεις της Ιταλίας, αλλά και γνωρίζουν στην πορεία των χρόνων, διεθνή αναγνώριση και ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, μην αφήνοντας ανέγγιχτο τον ελλαδικό χώρο.

Η καταγραφή και ο επιστημονικός σχολιασμός των ιστορικών στοιχείων εκκινεί το έτος 1909, δηλαδή το έτος της γέννησης του ρεύματος του φουτουρισμού στην Ιταλία, στη συνέχεια περνά στη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα και στη Ζυρίχη όπου ανθίζει το ρεύμα του ντανταϊσμού, έπειτα στη Γαλλία των δεκαετιών '20-'30 όπου απαντάται το ρεύμα του υπερρεαλισμού, ώσπου φθάνει μέχρι και στις μέρες μας, δηλαδή το έτος 2017, προσεγγίζοντας αναλυτικά το έργο του εικαστικού Γιάννη Κουνέλλη, στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του ρεύματος της Arte Povera.

ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μελετήματα για το νεοελληνικό θέατρο

Λίλα Μαράκα

ISBN: 978-960-8354-44-7                        διαστ.: 14 x 21        σελ.: 428               τιμή: € 31,12

Τα κείμενα που παρουσιάζονται συγκεντρωμένα σ' αυτό τον τόμο, έχουν άξονα το νεοελληνικό θέατρο: δραματική θεωρία και δραματολογία, το ιστορικό δράμα και το πολιτικό θέατρο, οι νεότεροι Έλληνες δραματικοί συγγραφείς, τα θεατρικά έργα και η παράστασή τους, η παρουσία, υποδοχή και πρόσληψη έργων του κλασικού ευρωπαϊκού δραματολόγιου στο ρεπερτόριο του ελληνικού θεάτρου του 19ου αι., αλλά και οι πιο περιφρονημένες (αδίκως) μορφές του ελαφρού θεάτρου: η Επιθεώρηση και το Κωμειδύλλιο.

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ
Μελετήματα για τη γερμανόφωνη δραματολογία

Λίλα Μαράκα

ISBN: 978-960-8354-35-8                       διαστ.: 14 x 21         σελ.: 413               τιμή: € 13,59

Από τον 18ο αι., η δραματουργία των γερμανόφωνων λαών διατηρεί μέχρι σήμερα μια πολύ σημαντική θέση μέσα στο σύνολο της ευρωπαϊκής δραματολογίας. Στην Ελλάδα, ωστόσο, παραμένει άγνωστη στην πραγματική της έκταση και σημασία. To κενό αυτό έρχεται να συμπληρώσει το βιβλίο αυτό, που συγκεντρώνει μια μικρή επιλογή από μελετήματα και άρθρα της συγγραφέως, παρουσιάζοντας ορισμένους από τους συγγραφείς, αναλύσεις έργων τους, αλλά και κάποια γενικότερης εμβέλειας ζητήματα και πτυχές ή επιδράσεις και διασυνδέσεις με την ελληνική δραματουργία.

ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ, ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Επιμέλεια – Πρόλογος: Νάντια Βαλαβάνη

ISBN: 978-960-8354-18-8                       διαστ.: 14 x 21         σελ.: 564               τιμή: € 28,49

Τι σηματοδοτεί ο Μπρεχτ σήμερα, στη χαραυγή του 21ου αι., σ’ έναν κόσμο βαθύτατων αλλαγών (αν και όχι προς την κατεύθυνση που ο ίδιος επεδίωξε); Τι έχει χαθεί και τι ενσωματώθηκε στην παγκόσμια θεατρική παράδοση από τη θεωρία και την πρακτική του για το θέατρο; Πώς διαγράφεται η συνέχεια και που εκδηλώνονται οι ρήξεις στη σημερινή του πρόσληψη, αν υποβάλλουμε στη δοκιμασία της «ιστορικοποίησης» την εξέλιξη της συνάντησης μαζί του ανθρώπων και κινημάτων, που συντάραξαν τον προηγούμενο αιώνα; Με τι όρους θα μπορούσαν ν’ αποτιμηθούν οι πλευρές του έργου του που συνδέονται με την ποίηση και τη μουσική;

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΣΜΥΡΝΗ
Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου

ISBN: 978-960-8354-27-7                       διαστ.: 17 x 24         σελ.: 464               τιμή: € 30,59

Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει οκτώ μελετήματα για το ελληνικό θέατρο στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη το 19ο αιώνα, απόσταγμα της πολύχρονης ερευνητικής ενασχόλησης της συγγραφέως με το θέατρο στην "καθ' ημάς" Ανατολή. Μετά από μια συνοπτική παρουσίαση της δράσης της ελληνικής σκηνής, επαγγελματικής και ερασιτεχνικής στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη στον αιώνα αυτό, εξετάζεται λεπτομερώς η πρόσληψη του αρχαίου δράματος και η αναβίωσή του στην Κωνσταντινούπολη με τη στήριξη της εγγράμματης τάξης των Ελλήνων ομογενών και των ποικίλων συσσωματώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως στη διάδοση του θεάτρου στο ευρύ κοινό με σειρά διαλέξεων και δημοσιευμάτων στο ομώνυμο περιοδικό του. Αναλύεται επίσης η ελληνική δραματουργική παραγωγή των λογίων της Πόλης και της Σμύρνης, ενώ παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόσληψη της ευρωπαϊκής δραματουργίας στον ελληνόφωνο χώρο της Ανατολής, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ποικίλες μεταφράσεις και εκδόσεις ξένων θεατρικών έργων. Ένας ολόκληρος κόσμος παιδείας και καλλιτεχνικής δημιουργίας μιας εποχής που πέρασε αποκαλύπτεται με ενάργεια τόσο στο ειδήμον κοινό όσο και στον ανυποψίαστο αναγνώστη. Μια ακόμη συμβολή στην ιστορία του μείζονος Ελληνισμού και στην ευρύτερη πολιτισμική ιστορία του νεώτερου Ελληνισμού.

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1900 - 1940

Eλίνα Νταρακλίτσα

ISBN: 978-960-6840-60-9          διαστ.: 17 x 24             σελ.: 894             Τιμή: € 37,50
 

Η φιλοδοξία του έργου αυτού είναι να παρουσιάσει όσο το δυνατόν πληρέστερα τον χάρτη της σύγχρονης ιταλικής δραματουργίας στην Ελλάδα κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. Ο στόχος είναι να φωτιστεί η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης δραματουργικής δραστηριότητας και ο διαμεσολαβητικός της ρόλος μεταξύ ελληνικής και ιταλικής επικράτειας για την ανάδειξη της πολιτισμικής συμβίωσης των δύο χωρών, καθώς και η αναπλήρωση των κενών, κυρίως, στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου.
Η διερεύνηση των στοιχείων ξεκινά από την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και φθάνει μέχρι το 1940, μια ημερομηνία ορόσημο για τα πολιτικά και πολιτιστικά γεγονότα της Ελλάδας. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι αυτή του Dario Niccodemi, του Aldo De Benedetti, του Massimo Bontempelli και του Pier Maria Rosso di San Secondo, τα έργα των οποίων γνώρισαν επιτυχία και κατά τη σύγχρονη εποχή, η έρευνα ξεπερνά τα αρχικά χρονικά όρια, αγγίζοντας τη δεκαετία του ’90.
Η ιταλική δραματουργία έχει μεγάλη σημασία για τη μελέτη του ελληνικού θεάτρου κατά την περίοδο που εξετάζουμε, καθώς έδωσε το έναυσμα για την περαιτέρω καλλιτεχνική δημιουργία, έγινε αφορμή για να βρουν εργασία πολλοί ηθοποιοί και σκηνοθέτες, εκτίναξε στο απόγειο τις καριέρες πολλών πρωταγωνιστών και πρωταγωνιστριών και λειτούργησε ως γέφυρα πολιτιστικής επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, ως μήτρα γέννησης και αναγέννησης του εγχώριου θεάτρου που τελούσε υπό λήθαργο εκείνα τα χρόνια, ως μεσολαβητικός δίαυλος μεταξύ των δύο ιστορικών - καλλιτεχνικών περιόδων: των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα και του δευτέρου ημίσεως του 20ού.  
Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη συνθετική παρουσίαση της ιταλικής σύγχρονης δραματουργίας στην Ελλάδα από το 1900 έως το 1940. Εμπεριέχει και αναλύει τα θεατρικά έργα, τις μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα, τις παραστάσεις και την κριτικογραφία για όλους τους σύγχρονους ιταλούς δραματουργούς που έγιναν γνωστοί στη χώρα μας εκείνη την περίοδο. 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ CARLO GOZZI
Η σκιαγράφηση της μακραίωνης διαδρομής του παραμυθοδράματος από τις βενετικές σκηνές του 18ου στην όπερα του 21ου αιώνα
Eλίνα Νταρακλίτσα

ISBN: 978-960-6840-65-4          διαστ.: 14 x 21             σελ.: 344             Τιμή: € 19
 

Ο Ιταλός δραματουργός Κόμης Κάρλο Γκότσι (Conte Carlo Gozzi) που καθόρισε τις θεατρικές και πολιτιστικές εν γένει εξελίξεις στη Βενετία του 18ου αιώνα, έχει γίνει γνωστός στη χώρα μας μόνο διαμέσου δύο παραμυθοδραμάτων του που διασκευά- στηκαν κατά τη σύγχρονη εποχή σε λιμπρέτα όπερας. Ο λόγος για τις όπερες «Του- ραντώ» του Giacomo Puccini, σε λιμπρέτο των Giuseppe Adami και Renato Simoni, και «Η αγάπη για τα τρία πορτοκάλια» σε λιμπρέτο και σύνθεση του Sergei Prokofiev. Ο Γκότσι δραστηριοποιείται στη Βενετία, όπου εκείνα τα χρόνια είναι η κοιτίδα του πολιτισμού στην Ιταλία και όπου το θέατρο δεν αποτελεί για τον λαό μια απλή διασκέδαση και διέξοδο από τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά μια διαρκή απασχόληση εκπεφρασμένη με πάθος και συμμετοχή στα πλούσια καλλιτεχνικά δρώμενα. Η θεατρική παραγωγή του εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτότυπης άνθισης της παραμυθιακής λογοτεχνίας στην Ευρώπη του 18ου αιώνα, η οποία αναπτύσσεται ταυτόχρονα με την εγκαθίδρυση της αισθητικής βασιλείας του ρεύματος του ροκοκό. 

ΣΥΝΟΧΕΣ ΚΑΙ ΡΗΓΜΑΤΑ
Κριτική της θεατρικής ιστοριογραφίας
Walter Puchner

ISBN: 978-960-8354-34-0          διαστ.: 14 x 21             σελ.: 815             Τιμή: € 20
 

Ο τόμος αυτός συμπεριλαμβάνει μια επιλγοή 90 συνολικά βιβλιοκρισιών και βιβλιοπαρουσιάσεων για διάφορα θέματα της θεατρικής ιστοριογραφίας, όπως έχουν δημοσιευτεί (με λίγες εξαιρέσεις) στους πρώτους πέντε τόμους της "Παραβάσεως", του Επιστημονικού Δελτίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλες έχουν υποστεί εκ νέου επεξεργασία κι έχουν ενημερωθεί με την τελευταία βιβλιογραφία. Άλλωστε παρουσιάζονται σε μια λογική (θεματολογική και χρονολογική) συνέχεια, ώστε να διαφωτίσουν, στο σύνολό τους, αρκετά συστηματικά συγκεκριμένους τομείς της θεατρικής ιστοριογραφίας, κι έχουν κατηγοριοποιηθεί σε θεματικές ενότητες. Στο σύνολό τους δίνουν μια σφαιρική εικόνα των εξελίξεων στον τομέα της θεατρικής ιστοριογραφίας κατά τα τελευταία 15 χρόνια· δεν διαφωτίζουν μόνο επιμέρους προβλήματα, αλλά και γενικά μεθοδολογικά ζητήματα, ορισμένες εποχές και συγκεκριμένα είδη του θεάτρου.
Το υλικό αυτό έχει χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες. "Ευρώπη" (μαζί με την Αμερική) και "Ελλάδα", σύμφωνα με την τελείως διαφορετική κατάσταση που παρουσιάζει η θεατρική ιστοριογραφία στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.

bottom of page